Chybí vám odborná pracovní síla?
Veletrh BAF
Více o veletrhu

Informace a ceník

Kapacita veletrhu: Na Veletrhu počítáme s účastí 28 vystavovatelů, kteří budou online vysílat z prostředí fakulty.

Cílová skupina: Čeští a slovenští studenti farmacie, návštěvnost minulých ročníků přes 700 studentů.

Farmacie

Absolvent studijního programu farmacie má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně-ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Je schopen pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, v oblasti klinické farmakologie.

Zdravotnická bioanalytika

Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, zařazený především do klinických laboratoří. Je specializován pro práci ve všech typech laboratoří klinických oborů s laboratorní složkou a dále v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby.

Postgraduální doktorská studia

Počet doktorandů na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové má stoupající tendenci, postgraduálnímu studiu se zde věnují nejen absolventi oboru všeobecného lékařství a oboru farmacie, ale například i absolventi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Postgraduální studium je zaměřeno jak na teoretické, tak klinické obory.

Hlavní vystavovatel

25.000 Kč
- 25 min živého vysílání
- záznam vysílání na YouTube a webu veletrhu
- představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy)
- umístění loga a krátkého popisu ve 2 příspěvcích na FB události (dosah 10 000 lidí)
- taška pro 200 návštěvníků - s vaším logem na propagačních materiálech, reklamním letákem v bookletu a možností umístění dalších reklamních předmětů
- propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy
- logo na plakátu veletrhu
- zajištění občerstvení v den akce
- zmínka v reportu z události
- vysílací čas navíc v rámci vámi připravené soutěže pro návštěvníky

Vystavovatel

15.000 Kč
- 25 min živého vysílání
- záznam vysílání na YouTube a webu veletrhu
- představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy)
- umístění loga a krátkého popisu ve 2 příspěvcích na FB události (dosah 10 000 lidí)
- taška pro 200 návštěvníků - s vaším logem na propagačních materiálech, reklamním letákem v bookletu a možností umístění dalších reklamních předmětů
- propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy
- zajištění občerstvení v den akce

Malý vystavovatel

7.000 Kč
- představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy)
- umístění loga a krátkého popisu ve 2 příspěvcích na FB události (dosah 10 000 lidí)
- taška pro 200 návštěvníků - s vaším logem na propagačních materiálech, reklamním letákem v bookletu a možností umístění dalších reklamních předmětů
- propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy

VYSTAVOVATELÉ 2019


Hlavní vystavovatelé

Vystavovatelé

Malí vystavovatelé