Kariéra po škole?!
Veletrh BAF
Více o veletrhu
Přihláška na 3. ročník Veletrhu bioanalytiky a farmacie
7. - 8. duben 2021 (odpoledne)

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 12 3
Hradec Králové, 500 05, Česká republika


Vystavovatel:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Forma účasti (požadované zaškrtněte):
Hlavní vystavovatel 25.000,- Kč
25 min živého vysílání, záznam vysílání na YouTube a webu veletrhu, představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy), umístění loga a krátkého popisu ve 2 příspěvcích na FB události (dosah 10 000 lidí), taška pro 200 návštěvníků - s vaším logem na propagačních materiálech, reklamním letákem v bookletu a možností umístění dalších reklamních předmětů, propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy, logo na plakátu veletrhu, zajištění občerstvení v den akce, zmínka v reportu z události, vysílací čas navíc v rámci vámi připravené soutěže pro návštěvníky.
Vystavovatel 15.000,- Kč
25 min živého vysílání, záznam vysílání na YouTube a webu veletrhu, představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy), umístění loga a krátkého popisu na FB události (dosah 10 000 lidí), taška pro 200 návštěvníků - s reklamním letákem v bookletu a možností umístění dalších reklamních předmětů, propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy, zajištění občerstvení v den veletrhu, zmínka v reportu z události.
Malý vystavovatel 7.000,- Kč
Představení na webu veletrhu (informace o vystavovateli + libovolné odkazy), umístění loga a krátkého popisu na FB události (dosah 10 000 lidí), taška pro 200 návštěvníků - s reklamním letákem v bookletu, propagace webu před veletrhem a poté znovu v červnu a září se zaměřením na letošní absolventy.
Preferované datum

Ceny jsou konečné, Spolek českých studentů farmacie není plátcem DPH.


1) Vyplněním přihlášky se Vystavovatel zavazuje uhradit řádně vystavenou fakturu.
2) V případě zrušení účasti se Vystavovatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, v případě zrušení účasti méně než 2 týdny před událostí Vystavovatel uhradí plnou sumu.
3) V případě zaslání materiálů k tisku ve špatném formátu a následnou úpravu grafikem vystavovatel uhradí 2.000 Kč/1 strana A5. Návod na správné zpracování Vám bude zaslán na e-mail.

V případě dotazu nás kontaktujte na emailovou adresu info@vbaf.cz.
Přihláška musí být odeslána nejpozději do 31. března 2021. Obratem Vám bude zaslána faktura, kde bude uvedeno bankovní spojení a podrobnosti transakce.

Místo:
Datum: